ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών πληροφοριών των επισκεπτών/χρηστών διέπεται από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και τυχόν σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

Οι προσωπικές πληροφορίες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός εάν ζητηθούν από την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρμόδιες αρχές, και η προσωπική τους φύση προστατεύεται. Το Greek Artifact Store διατηρεί αρχεία προσωπικών πληροφοριών, αυστηρά για σκοπούς επικοινωνίας και ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών σχετικά με μελλοντικές προσφορές και προωθητικές δραστηριότητες που διατίθενται μέσω του www.greek-artifact-store.gr. Οι χρήστες/επισκέπτες δίνουν συγκατάθεση/άδεια στην Τράπεζα που αναφέρεται στον παρόντα Ιστότοπο, καθώς και σε τυχόν θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες εταιρείες, να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία για την εκτέλεση οποιασδήποτε τραπεζικής/οικονομικής συναλλαγής που έχει ξεκινήσει/εξουσιοδοτηθεί από τους χρήστες/επισκέπτες.

Το Greek Artifact Store δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δόλια ή μη εξουσιοδοτημένη πράξη, προσωπικό τραυματισμό ή απώλεια/ζημιά στην ιδιοκτησία των επισκεπτών/χρηστών που σχετίζονται με τα προσωπικά τους στοιχεία που διατηρούνται στα αρχεία μας, τα οποία προκαλούνται από ανωτέρα βία ή οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται λόγω αμέλειας ή εξαπάτησης εκ μέρους της Εταιρείας μας ή των εργαζομένων μας.

Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης στις προσωπικές τους πληροφορίες που συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται από το Greek Artifact Store. Οποιαδήποτε τέτοια αιτήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται γραπτώς στη διεύθυνση customerservice@greek-artifact-store.gr.