ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του www.greek-artifact-store.gr θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις Υπηρεσίας πριν επισκεφτούν ή χρησιμοποιήσουν τις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες μας και σε περίπτωση διαφωνίας θα πρέπει να απέχουν από το να κάνουν οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση.

Διαφορετικά, τεκμηριώνεται ότι οι επισκέπτες/χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις της και εκχωρούν τη συγκατάθεσή τους. Οι παρακάτω Όροι Χρήσης ισχύουν για όλο το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας www.greek-artifact-store.gr.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών πληροφοριών των επισκεπτών/χρηστών διέπεται από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και τυχόν σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

Οι προσωπικές πληροφορίες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός εάν ζητηθούν από την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρμόδιες αρχές, και η προσωπική τους φύση προστατεύεται. Το Greek Artifact Store διατηρεί αρχεία προσωπικών πληροφοριών, αυστηρά για σκοπούς επικοινωνίας και ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών σχετικά με μελλοντικές προσφορές και προωθητικές δραστηριότητες που διατίθενται μέσω του www.greek-artifact-store.gr. Οι χρήστες/επισκέπτες δίνουν συγκατάθεση/άδεια στην Τράπεζα που αναφέρεται στον παρόντα Ιστότοπο, καθώς και σε τυχόν θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες εταιρείες, να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία για την εκτέλεση οποιασδήποτε τραπεζικής/οικονομικής συναλλαγής που έχει ξεκινήσει/εξουσιοδοτηθεί από τους χρήστες/επισκέπτες.

Το Greek Artifact Store δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δόλια ή μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια, προσωπικό τραυματισμό ή απώλεια/ζημιά στην περιουσία των επισκεπτών/χρηστών που σχετίζονται με τα προσωπικά τους στοιχεία που διατηρούνται στα αρχεία μας, τα οποία προκαλούνται από ανωτέρα βία ή οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται λόγω αμέλειας ή εξαπάτησης εκ μέρους της Εταιρείας μας ή των εργαζομένων μας.

Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης στις προσωπικές τους πληροφορίες που συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται από το Greek Artifact Store. Τυχόν τέτοια αιτήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται γραπτώς στη διεύθυνση customerservice@greek-artifact-store.gr.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το Greek Artifact Store διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναθεωρεί, να προσθέτει και/ή να αφαιρεί οποιοδήποτε μέρος ή συστατικό του Ιστοτόπου του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή. Για το λόγο αυτό, είναι ευθύνη των χρηστών/επισκεπτών να ελέγχουν περιοδικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας για να ελέγχουν τυχόν αλλαγές. Εάν οι χρήστες/επισκέπτες συνεχίσουν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους νέους Όρους & Προϋποθέσεις μας.

Διαφορετικά, θα πρέπει να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη στο www.greek-artifact-store.gr.

Το Greek Artifact Store καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας του στο σύνολό του είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο, σαφές, ενημερωμένο, σωστό και προσβάσιμο. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την επικαιρότητα του περιεχομένου του, ή οποιοδήποτε λάθος, ανακρίβεια ή παράλειψη, δεδομένου ότι, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης νέων προϊόντων, οι πρόσφατα δημοσιευμένες πληροφορίες ενδέχεται να μην ενημερώνονται καθημερινά βάση.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλες οι πληροφορίες, το κείμενο, η εικόνα, ο σχεδιασμός, τα δεδομένα, τα γραφικά, το οπτικοακουστικό υλικό κ.λπ. που περιέχονται στον Ιστότοπό μας αποτελούν πρωτότυπη πνευματική ιδιοκτησία που προστατεύεται από τον Ελληνικό Νόμο, καθώς και τους νόμους της ΕΕ και των διεθνών πνευματικών δικαιωμάτων που διέπουν την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, και είναι διαθέσιμοι στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας μας αποκλειστικά για προσωπικούς, μη εμπορικούς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, δημοσίευση, μετάφραση, τροποποίηση αυτής της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, είτε μερικώς είτε στο σύνολό της, καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Greek Artifact Store απαγορεύεται αυστηρά.

Το Greek Artifact Store δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον Ιστότοπό του και υπόκειται σε πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα τρίτων.

Παρόλο που το Greek Artifact Store προσπαθεί να παρέχει μια ασφαλή διαδικτυακή εμπειρία για τους επισκέπτες/χρήστες του, δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας του είναι απαλλαγμένες από κακόβουλα προγράμματα, λογισμικό ή/και ιούς ή άλλους κώδικες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα συστήματα υπολογιστών επισκεπτών/χρηστών. Είναι αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών να εγκαταστήσουν και να χρησιμοποιήσουν λογισμικό προστασίας από ιούς και οποιαδήποτε άλλα μέτρα ασφαλείας στον υπολογιστή τους, προκειμένου να προστατεύσουν τα δεδομένα και το σύστημά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το Greek Artifact Store δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, τυχαία ή επακόλουθη ζημία στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας σε περίπτωση υποκλοπής δεδομένων ή διαβίβασης δεδομένων σε τρίτους που δεν προκλήθηκε από αμέλεια ή απάτη εκ μέρους της Εταιρείας μας. Οι επισκέπτες/χρήστες του www.greek-artifact-store.gr αναγνωρίζουν και αποδέχονται εν γνώσει τους προαναφερθέντες πιθανούς κινδύνους.

Οι χρήστες/επισκέπτες αυτού του Ιστότοπου δεν θα επιχειρήσουν να ανεβάσουν ιούς ή οποιονδήποτε άλλο κακόβουλο κώδικα που θα μπορούσε να καταστρέψει τα δεδομένα και να βλάψει άλλους επισκέπτες/χρήστες.

Οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να απέχουν από τη διανομή διαφημίσεων ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με παράνομο περιεχόμενο (αποκαλούμενα “ανεπιθύμητα μηνύματα”) ή εσφαλμένες προειδοποιήσεις για ιούς, δυσλειτουργίες/ελαττώματα ή παρόμοιο υλικό.

Το Greek Artifact Store δεν ευθύνεται για την κακή χρήση ή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες.

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τους Κανόνες και τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, την επιχειρηματική δεοντολογία και την οικονομική και κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος.

Η δικαιοδοσία και ο τόπος επί των διαφορών που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση ανήκουν στα Δικαστήρια Χανίων, Κρήτη, Ελλάδα. Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις και τυχόν τροποποιήσεις τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το σχετικό δίκαιο της ΕΕ και τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Εάν κάποιος όρος και προϋπόθεση διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετος με την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτόματα να ισχύει και καταργείται, με την επιφύλαξη της εγκυρότητας των υπόλοιπων όρων.

Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν εκφράζεται γραπτώς και δεν ενσωματώνεται εδώ.

Οι επισκέπτες/χρήστες που έχουν πρόσβαση στο www.greek-artifact-store.gr από άλλες χώρες συμφωνούν να συμμορφώνονται με όλους τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:

Όλα τα χειροποίητα προϊόντα που διατίθενται στο Κατάστημά μας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τα προϊόντα που απεικονίζονται στον Ιστότοπό μας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα προϊόντα μας είναι χειροποίητα και όχι μαζικής παραγωγής και επομένως δεν είναι πανομοιότυπα.

Όλα τα είδη που διατίθενται στο κατάστημά μας είναι σύγχρονα έργα παραγωγής. Μερικά από αυτά αντιπροσωπεύουν αντικείμενα που εκτίθενται σε διάφορα μουσεία είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Το κατάστημά μας διαθέτει χειροποίητα αντικείμενα κατασκευασμένα από καλλιτέχνες που είναι εμπνευσμένοι από την ελληνική τέχνη και μυθολογία και μερικές φορές χρησιμοποιούν τα ίδια υλικά και τεχνική που χρησιμοποιούν οι αρχαίοι Έλληνες τεχνίτες. Το κατάστημά μας σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την πώληση/εμπορία αρχαιολογικών ειδών/αντικειμένων.